Onderzoek naar Content Marketing
in Nederland en België

Invullen van de vragenlijst kost max. 15 minuten
Deelnemen = meedingen naar topprijzen!
Gratis naar het Contentmarketing & Storytelling Event op 26/9 in Utrecht
Boek 'Epic Contentmarketing' (Joe Pulizzi, 3x)
Boek 'Formats: the next step in contentmarketing' (Aart Lensink, 3x)
Boek 'Aan de slag met contentmarketing' (nieuwe editie, Aart Lensink, 3x)

Na afronding van de vragenlijst kunt u zich aanmelden voor de prijzen en ontvangst van de onderzoeksresultaten
Start
 
U en uw organisatie

 
Ik ben een: * 
Mijn leeftijd is: *


 
In welk land bent u werkzaam? *

  
Mijn organisatie werkt: *

 
 
Mijn activiteiten zijn:

 


 
Content marketing, doelstellingen en kengetallen

 
Welke aspecten m.b.t. content marketing (CM) zijn voor uw organisatie van toepassing? Hebben jullie (kiezen wat van toepassing is):

 

 
Welke methode(n) gebruikt uw organisatie om inzicht in publiek of doelgroep(en) te krijgen?:

  
Heeft uw organisatie vastgelegd welke concrete praktische voordelen of resultaten uw content oplevert voor uw doelgroep (zoals probleemoplossing, waardevolle inzichten, nieuwe vaardigheden)? *

 
Stelling: Onze organisatie ontwikkelt strategisch en structureel redactionele content *

Geen antwoord is goed of fout, wij willen weten wat uw mening is
 
Content marketing is een marketing- of bedrijfsproces gericht op het creëren en promoten van waardevolle, samenhangende redactionele informatie om een specifiek publiek aan te trekken en te binden, zodat dit leidt tot diverse organisatievoordelen.
Gebruikt uw organisatie content marketing? *

     
 
Stelling: Voor de ontwikkeling van content gebruiken wij een beschrijving met specifieke kenmerken van het publiek of de doelgroep *

Geen antwoord is goed of fout, wij willen weten wat uw mening is
 
Stelling: Onze organisatie ontwikkelt redactionele content gericht op de behoeften, wensen, ambities of pijnpunten van de doelgroep *

Geen antwoord is goed of fout, wij willen weten wat uw mening is
 
Stelling: Wij bepalen altijd vooraf welke doelstellingen wij willen realiseren met redactionele content *

Geen antwoord is goed of fout, wij willen weten wat uw mening is
 
Stelling: Wij meten altijd achteraf of de doelstellingen behaald zijn *

 
Stelling: Redactionele content is effectief en helpt onze marketingdoelstellingen realiseren *

Geen antwoord is goed of fout, wij willen weten wat uw mening is
 
Maakt uw organisatie actief gebruik van een contentkalender met een overzicht van (vrijwel) alle content in een centrale planning? *


 
Zijn er binnen uw organisatie regelmatig (redactie)vergaderingen of stand ups gericht op het ontwikkelen, produceren, evalueren en optimaliseren van content? *


 
Stelling: Onze vergaderingen over redactionele content zijn waardevol en leiden tot betere content *

Geen antwoord is goed of fout, wij willen weten wat uw mening is
 
Hoeveel redactionele content gaat uw organisatie publiceren in 2017 vergeleken met 2016?


 
Adverteren en social media

 
Welke social mediaplatforms gebruikt u hoofdzakelijk om onbetaald redactionele content te verspreiden? *

 
 
Stelling: Onbetaalde social media acties zijn onmisbaar om bereik te realiseren voor redactionele content *

Geen antwoord is goed of fout, wij willen weten wat uw mening is
 
Welke social mediaplatforms gebruikt u hoofdzakelijk om betaald redactionele content te verspreiden?

 
 
Stelling: Betaalde social media acties zijn onmisbaar voor het realiseren van bereik voor redactionele content *

Geen antwoord is goed of fout, wij willen weten wat uw mening is
 
Content marketing en budget

 
Is er binnen uw organisatie budget specifiek vrijgemaakt voor content marketing? *

     
 
Welk van het totale marketingbudget* wordt bij benadering besteed aan content marketing?

(*excl. personeelskosten)
 
Welk % (bij benadering) van het content marketingbudget* van uw organisatie wordt besteed aan de interne productie en begeleiding van content? *

(*excl. personeelskosten)
 
Welk % (bij benadering) van het content marketingbudget* wordt besteed aan extern advies en externe productie van content? (bureau, copywriters, freelancers) *

(*excl. personeelskosten)
 
Welk % (bij benadering) van het content marketingbudget* wordt besteed aan inkoop van betaalde verspreiding van content? (via mediapartners, banners, advertorials, Google AdWords, social media) *

(*excl. personeelskosten)
 
Hoe verwacht u dat het totale budget voor content marketing* in uw organisatie zich komend jaar ontwikkelt?

(*exclusief personeelskosten)

 
Hoeveel functies zijn binnen uw organisatie gericht op content marketing (inclusief begeleiding, copywriting, design en verspreiding)?

 
Hoe verwacht u dat het aantal functies betrokken bij content marketing binnen uw organisatie zich zal ontwikkelen de komende 2 jaar:


 
Maakt uw organisatie gebruik van een extern bureau/agentschap voor content marketing (begeleiding, copywriting, design, productie, distributie en/of promotie)? *

     
 
Hoe verwacht u dat het budget voor extern advies (bijv. bureaus/agentschappen, copywriters) zich komend jaar ontwikkelt?


 
Hoe verwacht u dat het budget voor betaalde verspreiding van content (bijv. via mediapartnerships of social media) zich komend jaar ontwikkelt?


 
Welke functie is in uw organisatie eindverantwoordelijk voor content marketing?

Vul s.v.p. de functienaam in
 
Wat is volgens u een goede vooropleiding of onmisbare cursus voor een content marketeer?

Vul s.v.p. de functienaam in
 
Community Management

 
Community management is het strategisch en structureel werken aan het netwerk van de organisatie of het merk. Zet uw organisatie community management (activiteiten) in? *

     
 
Kies waarvoor volgens u uw organisatie community management niet of onvoldoende inzet: *

 
 
Wie is binnen uw organisatie verantwoordelijk voor community management?

 

 
Wat is volgens u een goede vooropleiding of onmisbare cursus voor een community manager?

Vul s.v.p. een opleiding/cursus in
 
U heeft het onderzoek bijna afgerond. Kies nu of u de resultaten van het onderzoek wilt ontvangen en/of wilt meedingen naar prijzen:

 
Hartelijk dank!
De onderzoeksresultaten zijn binnen een maand na afronding en analyse van het onderzoek beschikbaar.
Powered by Typeform
Powered by Typeform